Il Cantastorie Carlo Barbera durante l'esecuzione a Paternò de "Lu gran duellu tra la morti e lu miliardariu"                         di Cicciu Busacca